Wyposażenie oczyszczalni ścieków  


1. Instalacje do zagęszczania i odwadniania osadu. 

2. Instalacje do podczyszczania i uszlachetniania biogazu.     

3. Kogeneracja.

4. Suszarnie osadów.                     


pict2863jpg
Eksploatacja i utrzymanie sieci kanalizacyjnej

1. Samochody do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych.

2. Sprzęt do renowacji sieci i studni kanalizacyjnych.

3. Instalacje do układania światłowodów w sieciach kanalizacyjnych.


basic-7jpg
Urządzenia dla przemysłu

1. Instalacje do mechanicznego rozdziału faz (wirówki).
2. Instalacje do termicznego rozdziału faz (wyparki).
3. Wyposażenie instalacji do produkcji soków i win.pict1127jpg