Posiadamy szeroki zakres usług i maszyn specjalistycznych

Wyposażenie oczyszczalni ścieków:
  • Instalacje do zagęszczania i odwadniania osadu
  • Instalacje do podczyszczania i uszlachetniania biogazu
  • Kogeneracja
  • Suszarnie osadów

Eksploatacja i utrzymanie sieci kanalizacyjnej
  • Samochody do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych
  • Sprzęt do renowacji sieci i studni kanalizacyjnych
  • Instalacje do układania światłowodów w sieciach kanalizacyjnych

Urządzenia dla przemysłu
  • Instalacje do mechanicznego rozdziału faz (wirówki)
  • Instalacje do termicznego rozdziału faz (wyparki)
  • Wyposażenie instalacji do produkcji soków i win