Posiadamy szeroki zakres usług i maszyn specjalistycznych

Wyposażenie oczyszczalni ścieków:
  • Instalacje do zagęszczania i odwadniania osadu - Firma Hiller
  • Instalacje do podczyszczania i uszlachetniania biogazu - Firma Siloxa
  • Kogeneracja 
  • Suszarnie osadów - Firma Buss-SMS-Canzler

Eksploatacja i utrzymanie sieci kanalizacyjnej
  • Samochody do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych - Firma Wiedemann & enviro tec
  • Sprzęt do renowacji sieci i studni kanalizacyjnych - Firma Streicher
  • Instalacje do inspekcji i układania światłowodów w sieciach kanalizacyjnych - Firma JT elektronik

Urządzenia dla przemysłu
  • Instalacje do mechanicznego rozdziału faz (wirówki) - Firma Hiller
  • Instalacje do termicznego rozdziału faz (wyparki) - Firma Hiller
  • Wyposażenie instalacji do produkcji soków i win - Firma Hiller