Seminarium „Usuwanie siloksanów jako element uzdatniania gazu fermentacyjnego”

EKODAMAG Sp. z o.o., Wrocław

ma przyjemność zaprosić do udziału w seminarium

Usuwanie siloksanów jako element uzdatniania gazu fermentacyjnego

 

Gospodarzem seminarium są Tarnowskie Wodociągi


Program seminarium

Tarnów, 06 listopada 2019 r.

09.00 Powitanie uczestników
          Wykorzystanie biogazu jako element strategii firm wodociągowych w Polsce

          Tadeusz Rzepecki, Prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów


09.45 Omówienie programu seminarium

         Jerzy Kędziora, EKODAMAG Wrocław


10.00 Ramy prawne i status wykorzystania gazu fermentacyjnego w Niemczech

          Matthias Worst, Bawarski Urząd ds. Ochrony Środowiska (LfU Hof)


10.30 Projekt “Krzem” jako próba rozeznania skali problemu występowania siloksanów w biogazie – wyniki badań,           wstępne wnioski

         Jakub Mukawa, Tarnowskie Wodociągi, Tarnów Zbigniew Sobociński, PIŚ „BOZ”, Gdańsk


11.15 Wymagania dotyczące jakości biogazu w jednostkach kogeneracyjnych w celu zapobiegania problemom z                       silnikami i zapewnienia zgodności z normami dla emisji do powietrza

          Dr. Maximilian Prager, Politechnika w Monachium (Technische Universität München)


12.00 Przerwa na przekąskę i kawę


12.30 Zakłócenia w pracy komory fermentacyjnej - Biologia procesowa jako ważniejszy czynnik w efektywnym                        sterowaniu pracą komory fermentacyjnej

          Guenther Pesta, ATRES Group, Monachium


13.15 Problemy ze związkami krzemoorganicznymi w biogazie na podstawie doświadczeń niemieckich Praktyczne           rozwiązania i technologie do usuwania siloksanów z biogazu – metody, efektywność, koszty ...

          Wolfgang Doczyck, Siloxa Engineering AG, Essen


14.15 Doświadczenia z eksploatacji krajowych instalacji do usuwania siloksanów na przykładzie oczyszczalni ścieków           eksploatowanej przez „PEWIK Gdynia".

          Cezary Jędrzejewski, PEWIK Gdynia


15.00 Informacja o drugim etapie projektu „KRZEM”

         Jerzy Kędziora, EKODAMAG, Wrocław


15.15 Dyskusja i Zakończenie seminarium


Po zakończeniu seminarium jest możliwość zwiedzania instalacji termicznej hydrolizy osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Tarnowskich Wodociągów.