EKODAMAG Spółka z o. o.

ul. Grabarska 1/B
50-079 Wrocław


Telefon: +48 71 747 86 14

Fax.  +48 71 747 86 03

E-Mail:  biuro@ekodamag.pl


Prezes Zarządu:  mgr inż. Jerzy Kędziora 


Numer KRS: 0000690161  NIP: 8971843231  REGON: 36797802300000